Επιστροφή στην Ολλανδία φόρουμ

Looking for a lost friend

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ολλανδία

So i know chances are slim but lets see... in August 2000 i met at dam square Amsterdam a Turkish guy he was turkish but born in the Netherlands and was living in Rotterdam at that time. He was in amsterdam with his brother and some friends. He is born in 1979 October. We lost contact after that night and i would very much like to catch up again. I am greek and was on vacation in the Netherlands with a friend. If anyone can help out i ld be grateful. Unfortunately i cant recall his name... thank you in advance!

Δημοσίευση νέας απάντησης