Επιστροφή στην Ολλανδία φόρουμ

Looking for an Investor for Indian Food Restro

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ολλανδία

Warm Regards
My name is Tushar Bhavsar From Caribbean Hospitality Cafe De Caribbean Mumbai.
I'm planning to relocate to this beautiful country with my experience.
I have 8 years experience in American Fast Food and Indian Street Food plus im a Barista as well.
Looking for a Foreign investor for Authentic Indian Fast Food Restaurant, My Outlet name is Mumbai Vada.
Looking for enthusiastic personality willing to invest in world famous indian street food and chat restro.
For more information please feel free to contact. Sincerely Tushar Bhavsar

Δημοσίευση νέας απάντησης