Επιστροφή στην Ολλανδία φόρουμ

Mortgage advise

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ολλανδία

I am planning to buy an apartment in Amsterdam, and I need to find a good mortgage advisor in English. I need someone who can explain how things work here since I am self employed. The most important thing is the quality of the service and time efficiency. Thank you in advance.

Δημοσίευση νέας απάντησης