Επιστροφή στην Ολλανδία φόρουμ

Regarding T-mobile

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ολλανδία

HI,
So I recently topped up my balance (T-mobile) on my phone but I am still unable to send an SMS. I have a balance of 14 euros on my phone. I really don't understand why I can't send an SMS.

Δημοσίευση νέας απάντησης