Επιστροφή στην Φρίεσλαντ φόρουμ

hello i am looking for girlfriends!!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Φρίεσλαντ

hi i am a 22 y old girl living in netherland for 2 years now and i didnt have the chance to make any friends...i am from Romania living here with my boyfriend...if you feel the same as i do lonely and willing to talk with somebody holla back....waiting forward to hear from somebody.thanks

Δημοσίευση νέας απάντησης