Επιστροφή στην Λεουβαρντεν φόρουμ

Jobs in Leeuwarden??

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Λεουβαρντεν

Hi,
My name's Kelsey. I'm a 19 year old american girl. I'd like to work in Leeuwarden if possible. My fiance lives there, and we'd like to live together until they finish school. Which will be a year from now. I'm filing for my irish citizenship, so I'll be an official EU citizen. So living there is no problem. But I would need to work. I only speak english so that's definitely a set back. I was wondering if anyone knows about any work that would be available to someone who does not speak dutch.

Thank you!

Πηγαίνετε στο προφίλ του Διαγραμμένος χρήστης

Δημοσίευση νέας απάντησης