Επιστροφή στην Λεουβαρντεν φόρουμ

Looking for friends

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Λεουβαρντεν

Hi everyone! I'm a British 27 year old who is moving to Leeuwarden soon to live with my boyfriend. I'm hoping to make some friends if anyone is up for having a coffee? Let me know. Thanks ?

Δημοσίευση νέας απάντησης