Επιστροφή στην Λίμπουργκ φόρουμ

Dutch classes in Maastricht - More people needed !!!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Λίμπουργκ

Hi everyone

Hi Everyone :)

I have enrolled in Maastricht for Dutch classes ...1 lesson a week in a group, they were due to start this coming week but they have delayed the start till the 26th Sept as they are short on people. The course is very reasonable .... I think about e260 for the year !

If anyone is interested please contact VOLKSUNIVERSITEIT MAASLAND
Geenstraat 32A
Tel:046- 4236520
[...]

Δημοσίευση νέας απάντησης