Επιστροφή στην Μάαστριχτ φόρουμ

exchange your english for my spanish!!!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μάαστριχτ

Hi!!! I'm spanish girl, 24 years, and I live in Maastricht. I would like to improve my english and meet a different people!!!

If you would like to learn or improve your spanish... contact me!!!!
Or if you only want to meet a different people.. contact me!!!

Thanks!!

Δημοσίευση νέας απάντησης