Επιστροφή στην Βόρεια Ολλανδία φόρουμ

Girl is seeking for a job

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Βόρεια Ολλανδία

Hello,
My girlfriend is moving begin january to Amsterdam. She seeking for a job in a hotel, restaurant or in a shop. In the past she has worked in production and housekeeping and shes NOT interested in cleaning or production job.

Hope somebody can help her to find a job

Δημοσίευση νέας απάντησης