Επιστροφή στην Βόρεια Ολλανδία φόρουμ

room to rent

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Βόρεια Ολλανδία

hello everybody...I m looking for one room or a small apartment to rent in Alkmaar...I m working in the center of Alkmaar and I need something around to live because I spend a lot of time and money to travel everyday there....if there is someone who knows something please inform me.,...thanks....!!!!

Δημοσίευση νέας απάντησης