Επιστροφή στην Άμστερνταμ φόρουμ

GO TO AMSTERDAM, soy español

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Άμστερνταμ

go on vacation two weeks in April 2013 to Amsterdam with some friends, we know nothing and could use some guidance on how things are. if I would get a job there without hesitation, I'm Spanish, I do not speak Dutch, English and Spanish only, but I learn fast, if someone wants to have fun and share culture in April, we would like

Δημοσίευση νέας απάντησης