Επιστροφή στην Νότια Ολλανδία φόρουμ

Expats I need your help!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Νότια Ολλανδία

Dear expat,

For my bachelor thesis I am independently researching the communication behavior of expats regarding housing. For this, I really need your opinion!
Filling in this survey will be GREAT, because then I will be able to graduate. Your survey responses will be confidential. I will however forever remember your participation and if I graduate I may as well be able to help you find your dream house!

Please take 10 minutes of your time and fill in the survey in the link below

https://www.enquetesmaken.nl/s/0a64d37

Many thanks!

Lucia Tjon

Πηγαίνετε στο προφίλ του Διαγραμμένος χρήστης

Δημοσίευση νέας απάντησης