Επιστροφή στην Νότια Ολλανδία φόρουμ

Greetings!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Νότια Ολλανδία

Hi there, I just moved to The Hague 2 weeks ago, trying to settle in with a new job and a new place to live. I would very much like to meet new people and experience what this town has to offer.

Δημοσίευση νέας απάντησης