Επιστροφή στην Νότια Ολλανδία φόρουμ

SUELDOS Y TRABAJO EN ARQUITECTURA-WAGES AND WORK IN ARCHITECTURE

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Νότια Ολλανδία

Hola! me gustaria saber, que tan recomendable es ir a Holanda, a ejercer la carrera de Arquitectura. Soy Arquitecto de Venezuela, estoy buscando estabilizarme ya!....Ahora mi curiosidad es el trabajo, sueldos.
Si hay algun Arquitecto o Ingeniero que trabaje actualmente enRotterdam ..O otra ciudad de Holanda, apreciaria mucho su respuesta.
Un gran saludo desde Venezuela.
///////////////////////////////////////////////////
Hello! I wonder, how is best to go to Holland to study architecture exercise. Architect Venezuela am, I'm looking steady me now! .... Now my curiosity is work wages.
If there is any architect or engineer currently working enRotterdam .. Or another city in Holland, would appreciate it your response.
A big hello from Venezuela.

Δημοσίευση νέας απάντησης