Επιστροφή στην Νότια Ολλανδία φόρουμ

looking for musicians..

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Νότια Ολλανδία

Hi,
does anibody of you know a place in The Hague/Delft/Rotterdam where musicians meet..
I am a 27 years old drummer and looking for musicians (alternative music/Rock..) as I want to form a band (just arrived in the Netherlands). Is there a place (maybe some bar, jam sessions..) where musicians meet to jam/ or just hang out?? I don`t know any bars or places in the Netherlands as I just arrived here.
(If there is any musician reading this ad who is interested in forming a band - nothing professional just let`s call it serious hobby.. with the goal of playing some local gigs, I am looking forward to hearing from you)
thanks!

cheers

Πηγαίνετε στο προφίλ του Διαγραμμένος χρήστης

Δημοσίευση νέας απάντησης