Επιστροφή στην Χάγη φόρουμ

Hello :)

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Χάγη

I am very new to The Hague and I moved here for a job so I should be around for a while at least :) It would be nice to get to know some other easy-going people so please let me know if you would like to get a coffee and a croissant some time :)

Matt

Δημοσίευση νέας απάντησης