Επιστροφή στην Φιλιππίνες φόρουμ

'how are you' in Tagalog and Other Common Greetings

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Φιλιππίνες

Do you want to know what common Tagalog greetings you can use with locals?

Watch this video and know how to say 'How are you?' in Filipino!

https://youtu.be/0O7Je_6wrwk

Δημοσίευση νέας απάντησης