Επιστροφή στην Πορτογαλία φόρουμ

Lane splitting in Portugal - legal?

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Πορτογαλία

Hi, folks. I live in the USA and only speak English. I tried using Google and couldn't find the answer to my question.

If I understand it correctly, lane splitting (motorcycles riding between lanes of traffic) is tolerated in Portugal, but I am trying to ascertain if it is technically legal. If anyone can provide a credible cite that answers my question, I would appreciate it. Thanks.

Δημοσίευση νέας απάντησης