Επιστροφή στην Πορτογαλία φόρουμ

Starting a new Business in Portugal!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Πορτογαλία

Hello,
I have a 5 year multiple entry Schengen Visa. I am planning to start a new company in Portugal.
Do I need to apply for a visa or can I do so on my visitor visa?

Also, looking for connects with consultants/lawyers who can help set up the company.

Δημοσίευση νέας απάντησης