Επιστροφή στην Πορτογαλία φόρουμ

Which are the best tours in Lisbon?

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Πορτογαλία

Hello, I'm staying in Lisbon for 3 months and I'm looking for recommendations on sightseeing tours. I saw a couple of good options here https://www.livingtours.com/en/trips/tours/lisbon-tours . I'm interested on getting to know the culture, the monuments of this city and the food as well. Any more recommendations? Is Fado worth seeing?

Δημοσίευση νέας απάντησης