Επιστροφή στην Ρωσία φόρουμ

I'm looking for a Russian Outbound Tour operator who can work with us.

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ρωσία

I need a Russian outbound travel agent, with emphasis on those specializing in individual/family vacations abroad. with the Names and contact information for travel agent in Russia who would have clients interested in traveling to Sri Lanka, primarily for cultural lanka Travels is an inbound travel agency in Sri Lanka and would focus to expand our business for Russian travel market.

 • Arthur Khairov

  Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Ρωσία 

  If you get lost or have any questions, then write to the mail:
  [...]

  for taxi driver: Москва улица Часовая 11, отель Комфорт Класс

 • Arthur Khairov

  Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Ρωσία 

  Hi, the hotel is located near the Aeroport metro station, on Leningradsky prospect

  https://www.booking.com/hotel/ru/comfort-class.ru.html?aid=3
  04142;label=gen173bo-1DCAEoggI46AdIIVgDaKkBiAEBmAEhuAEHyAEM2
  AED6AEB-AECiAIBmAICqAIDuAKo7_CHBsACAdICJGIwYmEwZDBhLWM5NzYtN
  DdjZi1iZTJiLTVlMDI4MjU2YjNhMdgCBOACAQ;sid=d2c72302871f552baf
  4a1acb0ba2baa9;atlas_src=sr_iw_btn;checkin=2021-07-26;checko
  ut=2021-08-05;dest_id=-2960561;dest_type=city;dist=0;group_a
  dults=1;group_children=0;highlighted_blocks=203769702_198675
  518_2_2_0;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;type=total;
  ucfs=1map_closed

 • Penelope Ellington

  Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Ρωσία 

  Hello. In what area of Moscow is your hotel located?

 • Arthur Khairov

  Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Ρωσία 

  Hello, I represent a hotel in Moscow, good service and affordable (special) prices for my guests. 35 rooms and an amazing kitchen. Not far from the center.

Δημοσίευση νέας απάντησης