Επιστροφή στην Ρωσία φόρουμ

Looking for a work in Moscow

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ρωσία

I am from Greece and I look to found work in some Greek corporation in Moscow.

I am a food engineer with certificate in milk products , also I have Ecdl certificate for computers ,I speak English and Greek and
i work it for the Greek post for twelve years .

Any information it will be very helpful
Thank you .

Δημοσίευση νέας απάντησης