Επιστροφή στην Ρωσία φόρουμ

Looking for partner for new bizz

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ρωσία

I'm from Egypt and I lived in UAE 15 year I have sign agreement with biggest retailer chain in USA
For supplying all highest end brands as tommy and Ralph Lauren and other
Our price the best in the market because we deal direct with USA company without
Brokers ,I am looking for partner to work as wholesaler or retailer

Δημοσίευση νέας απάντησης