Επιστροφή στην Ρωσία φόρουμ

Property

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ρωσία

Actually I really love Russia so much seriously, I wish I visit someday inshallah.
N I have searched a lot in Google YouTube about Russia.
So the point is that I want to buy property in Russia.
Can I buy property in irkutsk or Moscow or saint Petersburg?
I only want to buy shops in Moscow or saint Petersburg, at 800,000$ USD how big or how many shops can I buy?
I wish I could start a new life in Russia.

  • Alexander Bozhok

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Ρωσία 

    Hello. I think the easiest way is to contact a real estate agency. If you are looking for "hot" offers, now there are a lot of them in Belarus

Δημοσίευση νέας απάντησης