Επιστροφή στην Ρωσία φόρουμ

Treatment in India

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ρωσία

Hi Friends,
I am Jamsheed from India, its my first day here. Iam a medical tourism facilitator at www.natukair.com, a online portal for Ayurvedic and Modern medicine treatments in India. This is not a advertisement, but Iam looking for help to find right customers or patients those who are suffering from health issues. We can provide them a Solution at a minimum budget.
Please, let me know how to do marketing and to find the target in Russia.
[...]

Thank you all

Δημοσίευση νέας απάντησης