Επιστροφή στην Μόσχα φόρουμ

Afro Festival before Summer Ends!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μόσχα

As the summer end draws near, this coming weekend (16th-17th of August 2014), everyone will have a great chance to go out with friends to attend a wonderful summer festival "AFROFEST" It a great time to watch musical groups, exhibition, costumes and the beauty of Afro-Russian cultural integration, in Moscow open air event.

Δημοσίευση νέας απάντησης