Επιστροφή στην Μόσχα φόρουμ

Beeing in Moscow on 21st of october

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μόσχα

Hello!

My girlfriend and I are in Moscow for business for a few days. And on Monday we have some spare time.
Maybe you can tell us some places we SHOULD visit! :)

And if you are interested in doing business with us to change something in your life (more money, more time, or better lifestyle), than write us, too! Maybe we can meet.

best wishes from germany

Δημοσίευση νέας απάντησης