Επιστροφή στην Μόσχα φόρουμ

Searching for job.

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μόσχα

Hi, I'm from Argentina, actually living in Moscow. I speaks Russian, Spanish and English. Graduated Business Administrator. Now searching job in Moscow. If somebody can help me or change language skills, you're welcome, let me know. Thanks.

Δημοσίευση νέας απάντησης