Επιστροφή στην Ριάντ φόρουμ

Expat advise about a company

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ριάντ

Hi all expats Good day, I will be extremely thankful if I get my doubts clarified. I recently received a job invitation From International Society for Trades and Co company, would like to know more info about this company.

Δημοσίευση νέας απάντησης