Επιστροφή στην Σερβία φόρουμ

Product line Manager

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σερβία

Ovalsystem.eu.Is seeking to employ a Product line Manager who speaking fluent Greek or English to develop new products.This modern lighting technology is now available to help you create and design high aesthetic quality spaces.Systems are the intellectual property of Oval systems which owns all exclusivity rights.

Please contact us online at www.ovalsystem.eu or by e-mail at: [...]

Πηγαίνετε στο προφίλ του Διαγραμμένος χρήστης

Δημοσίευση νέας απάντησης