Επιστροφή στην Σερβία φόρουμ

Used Steel Drums Business South Europe

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σερβία

To whome it may concern

We are looking for a supplier in South of Europe to supply our supplier 210liter Steel drums

We will be exporting Tar Oil and will need the drum to atleast be able to carry Net weight of 225kg

Trial : 300 Drums Quantiy required : 2000 / month

Preferably second hand drums to recondition it :

- Outside of the drum / barrel - Just slight paint if there is any other company logo
- Inside of the Drum / Barrel - Cleanse with water or solvent

Please contact me for futher infomation

GSM and Viber : +27 73 383 1913
Email [...]
Skype : mohammed.osman9203
Whatsapp : +27 74 419 0168

Δημοσίευση νέας απάντησης