Επιστροφή στην Σερβία φόρουμ

Need job in Serbia(Belgrade) !!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σερβία

Hello,I'm looking for any job in Serbia(Belgrade)!I have professional experience on warehouse,driver,couse I was working as a news papers and magazines agent about 15 years!But I can to work in any kind of job!! I am hardworker!Please can someone help me?Thank you!

  • Bextol  Anderson

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Σερβία 

    With the right paperwork and initial outlay, it is possible for a foreign citizen to open a bank account in Serbia. This opportunity for international accounts and investments offers several advantages based on economic regulations and tax structures. Interest rates, tax laws, and fees vary depending on the specific country in which you are investing; careful research and strategic financial moves could result in significant portfolio growth. (source: http://www.confiduss.com/en/jurisdictions/serbia/private/ban
    k-account-opening/ )

Δημοσίευση νέας απάντησης