Επιστροφή στην Νότια Αφρική φόρουμ

Asking how expats in South Africa adapt to their surroundings

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Νότια Αφρική

Hello fellow expats! I am a PhD student in psychology and am researching the relationship between self-efficacy (a belief in one's own ability) and an expat's adaption to their new circumstances. I would be so appreciative if you could take 10 - 15 minutes to fill out this web survey. All your responses will be anonymous. Please feel free to send this link to other expats you may know, and please help a fellow expatriate get her Doctorate! Thank you!
https://survey.my-echo.co.za/?TEID=Lz1zfq8M13KjXQQ2OtzKEQ%3d
%3d&COMMS=%2bIW%2bAvV%2fwleW7Y07tRf7dQ%3d%3d

Δημοσίευση νέας απάντησης