Επιστροφή στην Νότια Αφρική φόρουμ

Do you know Tech Technological University?

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Νότια Αφρική

Hello my friends, I would like to know if you know anything about TECH Technological University? I'm interested in doing a master's degree in advertising, but I'm not sure. A colleague recommended it to me, but I would like to know if anyone else has information. Can you help me? Thank you.

Δημοσίευση νέας απάντησης