• Πηγαίνετε στο προφίλ του kior roy

    I am interested in cryptocurrency.

    Δημοσιεύτηκε από  kior roy σε φόρουμ Νότια Αφρική 

    I can tell you with accuracy that in South Africa cryptocurrency is in great demand and even in the usual Google search you can find a bunch of resources. True, as with ordinary money, first of all you will need to buy cryptocurrency somewhere. You will be required to register an account and deposit funds - after that you can start trading cryptocurrencies. Just be very careful, there are a lot of scammers in this niche.

Δημοσίευση νέας απάντησης

Άλλες απαντήσεις