Επιστροφή στην Νότια Αφρική φόρουμ

Regarding Spousal Permit

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Νότια Αφρική

Hi everyone,

I have a query regarding spousal permit. I am from Pakistan (also live there) and have a boyfriend from South Africa and we are planning to get married when the proper flights resume (they are halted due to the pandemic). I was searching on google regarding the spousal permit to live in South Africa after the marriage and I read on a website that South Africa doesn't grant spousal permit if the marriage is for less than 2 years. So does that mean I can only visit South Africa for 90 days to get married and then don't meet my husband for the next 2 years?

Δημοσίευση νέας απάντησης