Επιστροφή στην Κέιπ Τάουν φόρουμ

Furniture shopping for new homes

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Κέιπ Τάουν

Hey guys.

I thought I would share a great new shopping site. I recently had to buy furniture for my new home since moving to SA. I'm use to doing a lot of online shopping and have found there to be only a few online shopping destinations in SA, no Ikea or anything until I found 5rooms.com
Go check out some of their items, everything has free delivery.
Pretty easy to shop there.

www.5rooms.com :)

Δημοσίευση νέας απάντησης