Επιστροφή στην Κέιπ Τάουν φόρουμ

Looking for a Job in Cape Town

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Κέιπ Τάουν

Good morning everybody. My name is Tom I'm living in Bs. As. and I'm planning to move to Cape town pretty soon.
I visited South Africa in the year 2010 and I really loved Cape Town, it's an amazing place.
Can anyone help me or tell me where could I find some Job oportunities?
Thanks a lot

  • Jess Green

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Κέιπ Τάουν 

    Hi Tomas

    Yes, there are many jobs listed on online sites. If you speak a foreign language, this can help you a lot to finding a job and also probably qualify you for a Critical Skills Work Visa.

Δημοσίευση νέας απάντησης