Επιστροφή στην Νότια Κορέα φόρουμ

Help - questionnaire

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Νότια Κορέα

Hello, I'm doing a school research paper and need any South Koreans to help me out with this short and anonymous questionnaire: https://forms.gle/s4kq8RAn2rvFrmdy7
Also if anyone could post this form on other South Korean forums they know of so I can get more responses as I can't read Korean and don't know many other sites.

Δημοσίευση νέας απάντησης