Επιστροφή στην Νότια Κορέα φόρουμ

Korean exclusive game - Need verification

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Νότια Κορέα

Hi, I found about Lost Ark game right now. But to play I need verified account with phone number.
So I'm looking for someone that plays, or just wants to earn some extra money by helping me out.

I just need to get my account verified by someone who has Korean phone number.
And just need to get a code from SMS.

I will pay $10 (PayPal). It literally takes just 1 minute.
So if there is anyone kind enough to help me I would really appreciate that.

Thanks!

Δημοσίευση νέας απάντησης