Επιστροφή στην Σεούλ φόρουμ

I'm looking for a guesthouse to join!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σεούλ

Hi, I'm Courtney!
I'm looking for to join a team in a guesthouse to live and work. I'll be in Korea for a year starting March 13th 2021 and I'd love to have a guesthouse be my first working/living experience.
I'd love to hear from everyone :)
Stay safe~

Δημοσίευση νέας απάντησης