Επιστροφή στην Σεούλ φόρουμ

[free Tour Guide] Offer guided tour in Seoul

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σεούλ

Hello. I'm Kim from Seoul, South Korea.

To find a foreign friend and try to learn Engish, I will provide you with a tour guide in Seoul.

If you plan to travel to Seoul, Don't hesitate to contact me.

email : [...]

blog : http://travelerbook.tistory.com/

facebook : https://www.facebook.com/travelerbook.me

If you need more details, You can send me an email please.

I can answer any question about South Korea, even if you are not planning to travel in South Korea.

I'm looking forward to your email.

Thank you.

  • Soukayna Razgui

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Σεούλ 

    Hi Kim, I'm Souka! i read your msg and I would love to be your friend. Can you tell me how we can contact because I am planning on coming to Korea.

Δημοσίευση νέας απάντησης