Επιστροφή στην Ισπανία φόρουμ

What rights does a non-resident property owner have in Spain?

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ισπανία

Hey guys. Just doing the research on what rights, if any, does a non-resident property owner have in Spain, specifically with areas dealing with car registration, visa, school system/higher education. I see the property listings for homes in Spain are really a good deal now and will probably be even better for people who have the means to purchase a Spanish home with the market being as deflated as it is. Anybody here pretty educated on things right now? Thanks in advance.

Ken

Δημοσίευση νέας απάντησης