Επιστροφή στην Μαδρίτη φόρουμ

Tango in Madrid!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μαδρίτη

Hi there! I just moved to Madrid and am missing my tango times from Argentina. Anyone knows if there are any good tango places in Madrid. Any experienced dancers out there who would show me?

Δημοσίευση νέας απάντησης