Επιστροφή στην Σουαζηλάνδη φόρουμ

How to get Swaziland driver license

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σουαζηλάνδη

Hi,

I would like to know what are the steps that are involved in getting a Swaziland driver license. Is it good to go to a driving school and start from there. If so, would I get a list of approved driving schools that are in Swaziland, So I could choose the right driving school to learn and how would I apply for driver license after learning driving. Wondering, if there is a Swaziland transport or licensing department website where I can look into, if they have information listed down. Also, is there a list of driver license local office address available which I can look into to see.

Thanks in advance.

Δημοσίευση νέας απάντησης