Επιστροφή στην Σουηδία φόρουμ

Help

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σουηδία

Hello everyone.
My name is Asim i live in Italy milano. i have Italian documents for long time, with that i can work in Sweden.
i wanna know how to start it, which city is Good to find work and how to rent a house there ?

Thank you.

  • MILAN MITROVICH

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Σουηδία 

    My name is Milan[Serbian] i am living in GREECE for 21 year now,so me and my friend Polish,we want to move into Sweden isit easy to finde the apartment,job;Stokholm or some other town?I have all Legal papers in GREECE[EU]-working and living till 2020.TRULY YOURS

Δημοσίευση νέας απάντησης