Επιστροφή στην Σουηδία φόρουμ

I am coming to sweden

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σουηδία

I am coming to sweden for my intership in summer. They offer me free housing and 2000kr monthly for food transportation etc.
Is that enough for my daily needs? I also need to mention that I will live and work in a small town so no commuting expenses.

Δημοσίευση νέας απάντησης