Επιστροφή στην Σουηδία φόρουμ

Looking for Snowboard Teacher

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σουηδία

Hi Everyone

So I arrive in Stockholm for 2 weeks on Monday 28th to work. I am looking for a private snowboard teacher whilst I am here who can teach me how to navigate the slopes so when I'm back in Switzerland I can actually do some decent snowboarding when I find the time.

Any volunteers? I am happy to pay for your time as well!

Thanks

Tim

Δημοσίευση νέας απάντησης