Επιστροφή στην Σουηδία φόρουμ

Moving to Sweden Malmo

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σουηδία

We are planning to apply for Sweden Student visa for next autumn semester. My wife is applying for bachelor degree me my 1.5 years old kid are dependent.

I am planning to work fulltime. First we have cash only for first semester.

But Can we both me & wife work and earn for 2nd semester fees doing part time. ?

Rent and other expenses we planned within SEK12,000. Is this enough for a month?

I am experienced Bookkeeper and I have almost 6 years working experience. Business Management Diploma.
Rent house will be SEK 7000- 8000

Please share your ideas.

Δημοσίευση νέας απάντησης